Skriva på köpeavtal

Slutskedet i försäljningsprocessen går ut på att skriva ett köpeavtal. Du, mäklare och köparen av lägenheten närvarar, vanligtvis på mäklarens kontor. Man har redan kommit överens om priset för lägenheten och saker som energideklaration och medlemskap i bostadsrättsföreningen är presenterade och tillrättalagda.

Både säljare och köpare brukar vilja få till en kontraktskrivning så snart som möjligt efter att man kommit överens om en affär och i samband med signeringen kommer man överens om officiell tillträdesdag.

Handpenning

Vid signeringen av köpeavtalet brukar köparen lämna in en handpenning som motsvarar runt 10 % av köpesumman. Mäklaren brukar behålla denna summa tillsvidare och tar i ett senare skede ut sitt arvode från den.

Skyldig att informera

Säljaren är skyldig att informera om eventuella brister i lägenheten, men plikten att undersöka bostaden ligger på köparen. Många köpare vill låta en besiktningsman genomföra en besiktning av lägenheten innan det slutgilitiga avtalet skrivs, och det måste säljaren gå med på.

Betalning och överlåtelse

När dagen kommer då den slutgiltiga överlåtelsen av lägenheten ska äga rum så brukar du som säljare tillsammans med köparen mötas på köparens bank. Man genomför en likvidavräkning och pengarna - köpeskillingen - överförs till ditt bankkonto. Du lämnar över nycklarna samt de dokument som rör lägenheten till köparen och affären är klar.